Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 373 năm 2018

800.000 750.000